Regelgeving voor het vliegen met een drone

Om geen gevaarlijke situaties te kunnen laten ontstaan, zijn er in Nederland een aantal regels opgesteld voor het vliegen met een drone. Binnen de drone wetgeving is duidelijk onderscheid gemaakt in doelgroep. Voor particulier / recreatief met een drone vliegen is er aparte regelgeving, net zoals dat geldt voor de regels voor het zakelijk of commercieel vliegen met een drone.

Drone regelgeving voor beroepsmatig vliegen

Wil je beroepsmatig met een drone vliegen als commerciële bezigheid dan gelden er andere regels. Je hebt meer bevoegdheden, maar moet daarvoor wel een aantal vergunningen aanvragen. Zo stellen de regels dat het bedrijf dat een drone gaat inzetten in het bezit moet zijn van een RPAS Operator Certificate (ROC) of ROC-light. Deze laatste regeling geldt voor drones die minder wegen dan 4 kilo. Daarnaast moet volgens de drone wetgeving de piloot in het bezit zijn van een vliegbrevet. Voor de drone zelf moet een bewijs van luchtvaardigheid zijn afgegeven en deze moet een Bewijs van Inschrijving in het Luchtvaartregister hebben.

Meer bevoegdheden met de juiste vergunningen

Zijn voor het bedrijf dat de drone inzet, de piloot en de drone vergunningen afgegeven, dan is het wel mogelijk binnen aaneengesloten bebouwing te vliegen mits een bepaalde minimale afstand wordt gehouden.

Neem contact op

Waar mag je met een drone vliegen?

Powered by Aeret. Aeret en Mixfinity kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over eventuele schade opgelopen door het gebruik van de data op deze dronekaart.